MČR veteránů – 23.6. 2018

Atletky a atleti, kamarádi, věčně mladí kamarádi!

Zveme Vás na nejnovější a nejsevernější atletický stadion v naší krásné zemi. Zveme Vás do Českého Nizozemí. Zveme Vás do Rumburku, který je přirozeným centrem nejsevernějšího výběžku české země. Přijeďte k nám na krásný sever zažít nádhernou atmosféru, potkat se s kamarády, zazávodit si na novém stadionu. Součástí MČR bude i několik společenských akcí, jako prohlídka nejsevernější Loretánské kaple v ČR, kterou v Rumburku máme.

Těší se na vás atleti z AC Rumburk


REGISTRACE NA AKCI ZDE >>>

INFORMACE K AKCI:

 • Pořadatel: Z pověření Sdružení veteránů ČAS zajišťuje AC Rumburk., z.s.
 • Místo konání: Městský stadion Rumburk
 • Datum: 23. června 2018
 • Činovníci: Ředitel závodu – Jakub Špalek, Předseda org. výboru – Jan Rein, Hlavní rozhodčí – Ladislav Kubíček
 • Přihlášky: Nejpozději do středy 20. 6. 2018 do 24.00 hodin přes přihlašovací webový formulář na adrese mistraky.unas.cz  nebo poštou na adresu RNDr. Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4-Nusle
  Upozornění: Vzhledem k nutnosti zapsat všechny přihláškydo programu Atletická kancelář nemusí být pozdější přihlášky a přihlášky v den závodu pořadatelem akceptovány. Ve výjimečných případech bude start umožněn za zvýšené startovné.
 • Startují: Členové SV ČAS se zaplaceným ročním příspěvkem na rok 2018. Členský příspěvek je možné uhradit při prezentaci (400 Kč – 60 a více let nebo 500 Kč – 35-59 let) Startují ženy a muži od 35 let věku ve věkových kategoriích po pěti letech od data narození 23. 6. 1983 včetně.
 • Startovné: Přihlášky do stanoveného termínu (20. 6. 2018). První startovné je 100 Kč, další po 50 Kč. Lze startovat maximálně ve 3 individuálních disciplínách a štafetě. Přihlášení později nebo na místě (nejpozději však do 12.00 hod.) platí dvojnásobné startovné 100 Kč za každou přihlášenou disciplínu.
 • Disciplíny: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 110 m/100 m/80 m př., 400 m př./300 m př./200 m př., 2000 m/3000 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, břemeno, 5000 m chůze, štafety (4 x 100 m).

Výška: Výškaři napíší do přihlášky skupinu, ve které budou skákat.
Základní výšky: skupina A – 132 cm, zvyšování po 4 cm, skupina B – 80 cm, zvyšování po 4 cm.

Tyč: Základní výška bude stanovena na místě po dohodě s vrchníkem soutěže.

 • Záv. kancelář: Bude otevřena v pátek 22. června 18.00 – 20.00 hod. v prostorách stadionu, v sobotu 23. června 8.00 – 12.00 hod. v prostorách stadionu.
 • Šatny: V prostorách stadionu. Za odložené věci pořadatel neručí.
 • Občerstvení: Na stadionu nebo v restauraci Střelnice.
 • Výsledky: Budou zveřejněny průběžně na nástěnce na tribuně a na www.atletika.cz (členská sekce – veteráni – výsledky)a později ve zpravodaji Veteránské atletiky a na stránkách www.acrumburk.cz.
 • Vyhodnocení: První tři závodníci ve věkové skupině 35-59 a 60 a výše u mužů i žen v disciplíně obdrží diplom s medailí.

Účastníci obdrží na vyžádání diplom s pořadím v kategorii. Společenský večer a závěrečné vyhodnocení se bude konat v Domě kultury Střelnice. Deset nejlepších výkonů v kategorii mužů a deset nejlepších výkonů žen dle tabulek WAVA (po přepočtu na roční koeficienty) bude pořadatelem odměněno věcnou cenou. Účastníci, kteří při prezentaci zaplatí poplatek ve výši 100 Kč, obdrží stravenku na večeři. Po ukončení závěrečného vyhodnocení bude probíhat společenský večer s tancem.

 • Technická ustanovení: Závodí se podle pravidel atletiky, pravidel WAVA a tohoto rozpisu. Atletická dráha i sektory mají umělý povrch CONIPUR, v rovince i na oválu je 6 drah. Je možné použití treter s max. délkou hřebů 6 mm. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu dle počtu startujících v jednotlivých kategoriích, včetně sloučení startů více kategorií.
 • Protesty: Do 15 minut po skončení disciplíny s vkladem 50 Kč u ředitele závodu.
 • Ubytování:
  Hotel Lužan Rumburk – www.hotelluzan.cz
  Hotel Sportlife Rumburk – www.sportlifehotel.cz
  Pension U parku, Rumburk – www.penzionuparku.sluzby.cz
  Každý účastník si objednává ubytování sám.
  Další informace naleznete na www.acrumburk.cz
 • Adresa stadionu: U Stadionu 494, 408 01 Rumburk 1

Komentáře